Hatalı Fesih İşlemlerine ve Tazminat Ödemelerine Son !

İstediğiniz Konuları Paylaşabilirsiniz

İŞLETME SAHİPLERİNİN; HAKSIZ MAĞDURİYETİNE DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ…

PERSONELİNİ YÖNET “ Sorumluluğun Paylaşımı Ve Sorunsuz İşyeri” ilkesi ile çalışan bir YÖNETİM ve ORGANİZASYON SİSTEMİ olarak hayata geçirildi.

PERSONELİNİ YÖNET standart sürümü; iş mevzuatına bağlı tüm işlevsellikleri, uzmanlıkları ve yazılımsal değerleri bir arada toplamış ve programlama dili ile bir yönetim modeli oluşturmuştur. İnsan Kaynakları Yönetiminde gelişen iş dünyasında ihtiyaç duyulan tüm özlük bilgileri geniş bir menü halinde hazırlanmış ve özlük dosyaları interaktif olarak kayıt edilir hale getirilmiştir. Arşiv edilebilme, eksik belge kontrol sistemi ve ihtiyaç halinde doküman alınma özelliği ile en az hata prensibi ile çalışılmaktadır.

Aylık işlem kontrollerinin tamamlanmaması halinde sistem geçici süre ile devre dışı bırakılmakta ve olası hataya bağlı süreçlerin devam etmesi engellenmektedir. AYLIK İŞLEM KONTROLLERİ hizmeti, bir nevi işyerinizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan kontrol amaçlı denetimleri anımsatmaktadır. Bu sayede işletmeniz sürekli dinamik kalmakta ve en az hata ile çalışma prensibi yaşatılmaktadır.

HATALI FESİH VE TAZMİNAT ÖDEMEYE SON…

Kaybedilen her TAZMİNAT davası ya da idari açıdan menfi sonuçlanan her tespit; işletmeler için maddi kaybın ötesinde bir PRESTİJ KAYBIDIR.

PERSONELİNİ YÖNET programının Fesih Yönetim Modeli hizmeti;  işletmelerce eksik, hatalı ya da hukuki alt yapıdan yoksun hazırlanan fesih işlemleri sonucunda oluşan “ İŞÇİ HEP HAKLI ÇIKIYOR “ algısını değiştirmek için hazırlanmıştır.

Fesih Yönetim Modeli hizmeti; binlerce örnek fesih, teftiş raporu ve Yargıtay kararı incelenerek oluşturulmuştur. Bir fesih işlemini uygulamada kullanıcıyı adım-adım ilerleten Fesih Yönetim Modeli işlemleri, kullanıcıdan kaynaklanan hataya da imkân vermemeye çalışarak iş sözleşmelerinin feshindeki tüm hallere uygun olarak programlanmıştır.

Hizmetin sistemsel hale gelmesinde Hukuk Müşavirleri, Emekli İş Baş Müfettişleri ve Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler Uzmanları eşgüdüm içinde çalışarak bir ilke imza atmışlardır.

PERSONELİNİ YÖNET işletim sistemiyle bu alanda bir adım daha ileri gidilerek, işçi tarafından uygulanmış bir feshin dahi sorgulanması yapılabilmektedir.

www.personeliniyonet.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir